ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

OMÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 2.02.2017 - 2017/24
Resmi Gazete Tarih / Sayı :