Dosya Bulunamadı.

İMAR VE İSKAN BAKANLIĞI KURULUŞ VE VAZİFELERİ HAKKINDAKİ KANUNUN 12 NCİ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE BU KANUNA BAZI MADDELER EKLENMESİNE DAİR KANUN

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 18.01.1966 - 710
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 29.01.1966- 12213