Dosya Bulunamadı.

ANKARA ŞEHRİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜNÜN ANKARA BELEDİYESİNE BAĞLANMASI HAKKINDAKİ 3196 SAYILI KANUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 20.05.1955 - 6604
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 27.05.1955- 9013
Bu mevzuatı kaldıran mevzuat:
3194
Kanun
İMAR KANUNU Resmi Gazete: 09.05.1985 - 18749