ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

İMAR KANUNUNUN 38 İNCİ MADDESİNDE SAYILAN MÜHENDİSLER, MİMARLAR VE ŞEHİR PLANCILARI DIŞINDA KALAN FEN ADAMLARININ YETKÎ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 2.11.1985 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 2.11.1985- 18916 (Mükerrer)
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1
3194
Kanun
İMAR KANUNU Resmi Gazete: 09.05.1985 - 18749 44 . Md.