BAKANLAR KURULU

ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN KURULMASI VE YÖNETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Genel Bilgiler:
Türü : Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 29.12.2014 - 2014/7179
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 20.03.2015- 29301