ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS), İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ