ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun Hükmünde Kararname
Onay Tarih / Sayı : 29.06.2011 - 645
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 4.07.2011- 27984 (Mükerrer)
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 29

Kurum Yönetmeliği
AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 23.08.2012 - 28390 30 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 17.08.2012 - 28387 Geçici Madde 1 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ANİ MEŞE ÖLÜMÜ VE ÇAM ÇIRALI KANSER HASTALIĞI İLE TURUNÇGİL UZUN ANTENLİ BÖCEĞİ VE KESTANE GAL ARISI MÜCADELESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 17.06.2014 - 29033 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 18.10.2012 - 28445 22 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 27.03.2012 - 28246 29 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ORMANCILIK VE SU ŞÛRASI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 31.03.2012 - 28250 21 . Md.

Kurum Yönetmeliği
YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 07.04.2012 - 28257 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 29.06.2012 - 28338 9, 26 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 10.10.2012 - 28437 10 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 21.02.2015 - 29274 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATININ KURULUŞ GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yok . Md.
67
Kurum Yönetmeliği
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ KURULUŞU, GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
YERÜSTÜ SU KALİTESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 30.11.2012 - 28483 2, 9, 26 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 20.08.2013 - 28741 21 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ALABALIK VE SAZAN TÜRÜ BALIKLARIN YAŞADIĞI SULARIN KORUNMASI VE İYİLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 12.01.2014 - 28880 2, 9, 26 . Md.

Kurum Yönetmeliği
YÜZEYSEL SULAR VE YERALTI SULARININ İZLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 11.02.2014 - 28910 9 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 04.04.2014 - 28962 2, 8, 26 . Md.

Kurum Yönetmeliği
İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDEKİ SU KAYIPLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 08.05.2014 - 28994 2, 9, 26 . Md.
104
Kurum Yönetmeliği
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE TAŞRA TEŞKİLÂTI HUKUK BİRİMLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 12, 26 . Md.
114
Kurum Yönetmeliği
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI YAYIN YÖNETMELİĞİ 13/A . Md.