KARA AVCILIĞI KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 1.07.2003 - 4915
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 11.07.2003- 25165
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 1
3167
Kanun
KARA AVCILIĞI KANUNU Resmi Gazete: 13.05.1937 - 3603
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 15

Kurum Yönetmeliği
NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN YABANİ HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN ULUSLARARASI TİCARETİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 27.12.2001 - 24623 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
4915 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNUNA GÖRE EL KONULARAK MÜLKİYETİ KAMUYA GEÇİRİLEN SAİR EŞYALARLA İLGİLİ YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 19.12.2009 - 27437 32 . Md.

Kurum Yönetmeliği
AV KORUMA GÖREVLİLERİ KIYAFET YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 06.08.2004 - 25545 20 . Md.

Kurum Yönetmeliği
AVLAKLARIN KURULUŞU, YÖNETİMİ VE DENETİMİESAS VE USULLERİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİK Resmi Gazete: 16.05.2004 - 25464 11 . Md.

Kurum Yönetmeliği
NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN YABANİ HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN ULUSLARARASI TİCARETİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 27.12.2001 - 24623 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
YABAN HAYATI KORUMA VE YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İLE İLGİLİ YÖNETMELİK Resmi Gazete: 08.11.2004 - 25637 4 . Md.

Kurum Yönetmeliği
AV VE YABAN HAYVANI ÜRETME YERİ VE İSTASYONLARI İLE KURTARMA MERKEZLERİNİN KURULUŞU, YÖNETİMİ VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 30.11.2004 - 25656 4 . Md.

Kurum Yönetmeliği
AVCI EĞİTİMİ VE AVCILIK BELGESİ VERİLMESİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 31.12.2004 - 25687 13 . Md.

Kurum Yönetmeliği
MERKEZ AV KOMİSYONU, İL VE İLÇE AV KOMİSYONLARININ GÖREVLERİ,ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 18.05.2004 - 25466 3 . Md.

Kurum Yönetmeliği
FAHRİ AV MÜFETTİŞLERİNİN SEÇİMİ, EĞİTİMİ, GÖREV VE YETKİLERİ İLE ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 03.07.2004 - 25511 20 . Md.

Kurum Yönetmeliği
AV VE YABAN HAYVANLARININ VE YAŞAM ALANLARININ KORUNMASI, ZARARLILARIYLA MÜCADELE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 24.10.2005 - 25976 4 . Md.

Kurum Yönetmeliği
YERLİ VE YABANCI AVCILARIN AV TURİZMİ KAPSAMINDA AVLANMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 08.01.2005 - 25694 15, 32 . Md.

Kurum Yönetmeliği
AV VE YABAN HAYVANLARI İLE BUNLARDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLERİNBULUNDURULMASI, ÜRETİMİ VE TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 16.06.2005 - 25847 18, 19, 20 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 04.04.2014 - 28962 4 . Md.

Kurum Yönetmeliği
AV TURİZMİ KAPSAMINDA AVLANMALARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 14.04.2016 - 29684 3, 15 . Md.