TARIM SİGORTALARI HAVUZ İŞLETMESİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HASAR TESPİT VE RİSK İNCELEME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 28.11.2018 - 2018/12
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1
5363
Kanun
TARIM SİGORTALARI KANUNU Resmi Gazete: 21.06.2005 - 25852 6 . Md.