İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KARLA MÜCADELE

Genel Bilgiler:
Türü : Genel Yazı
Konu : (2007/39 Sayılı Genelge) Konulu Yazı
Onay Tarih / Sayı : 6.01.2006 - 80124
Resmi Gazete Tarih / Sayı :