İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÖY VE MAHALLE MUHTARLARI İLE İHTİYAR HEYETLERİNİN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMA, GÖREVİNE SON VERİLMESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Genel Yazı
Konu : Köy ve Mahalle Muhtarları ile İhtiyar Heyetlerinin Görevden Uzaklaştırılma, Görevine Son Verilmesi
Onay Tarih / Sayı : 7.06.2017 - 13206
Resmi Gazete Tarih / Sayı :