BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 10.07.2004 - 5216
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 23.07.2004- 25531
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 885
14020
Genel Yazı
YARDIM 7 . Md.
8806
Genel Yazı
KANUNİ DÜZENLEMELER . Md.
15242
Genel Yazı
UKOME TOPLANTILARI 8, 9 . Md.
B.07.1.G?B.0.05.71/7100-112/041161
Kurum Genelgesi
UYGULAMA İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2006/5 3 . Md.
1
Kurum Genelgesi
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 08/04/2015 TARİH VE 2015/1 SAYILI GENELGE YOK . Md.
150097
Kurum Genelgesi
İÇ GENELGE - . Md.
4060
Kurum Genelgesi
2012/09 SAYILI GENELGE . Md.
14274
Kurum Genelgesi
2009/49 SAYILI GENELGE . Md.
12857
Kurum Genelgesi
2006/84 SAYILI GENELGE Geçici 2, 4, 7, 27 . Md.
80127
Kurum Genelgesi
2005/5 SAYILI GENELGE . Md.
80208
Kurum Genelgesi
2005/9 SAYILI GENELGE . Md.
81169
Kurum Genelgesi
2005/49 SAYILI GENELGE . Md.
82291
Kurum Genelgesi
2005/90 SAYILI GENELGE 7 . Md.
82658
Kurum Genelgesi
2005/120 SAYILI GENELGE Geçici 2 . Md.
191
Talimat/Talimatname/İç emir
ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BELEDİYE ZABITASI EMİR VE YASAKLARI TEMBİHNAMESİ YOK . Md.
KBB 2010/01
Tebliğ
RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ 18/a,b,d,e . Md.
2016/9
Tebliğ
ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/9) Resmi Gazete: 04.08.2016 - 29791 (Mükerrer) Yok . Md.

Tebliğ
ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI TARİFE VE TALİMATININ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMAT Resmi Gazete: 22.05.2016 - 29719 21, 28 . Md.

Yönerge
ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE 8 . Md.

Yönerge
YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE YOK . Md.