657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU, 926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU, 2802 SAYILI HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNU, 2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU, 5434 SAYILI T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI, DEVLET MEMURLARI VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNE MEMURİYET TABAN AYLIĞI VE KIDEM AYLIĞI İLE EK TAZMİNAT ÖDENMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun Hükmünde Kararname
Onay Tarih / Sayı : 27.06.1989 - 375
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 30.06.1989- 20211 (Mükerrer)
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 23

Kurum Yönetmeliği
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 04.06.2014 - 29020 Ek Madde 1 . Md.

Kurum Yönetmeliği
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YAYIN YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 18.08.2012 - 28388 Ek Madde 1 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYIN YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 11.12.2007 - 26727 Ek Madde 1 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ BÜYÜK ÖLÇEKLİ BİLGİ İŞLEM BİRİMLERİNDE SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ İSTİHDAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 31.12.2008 - 27097 Ek Madde 6 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI ÇEVİRİ VE YAYIM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 07.03.2012 - 28226 Ek Madde 1 . Md.
1996/71
Yönerge
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ KAR PAYLARI DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ 16 . Md.
2016/9521
Bakanlar Kurulu Kararı
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN KARAR Resmi Gazete: 24.11.2016 - 29898 Ek 13 . Md.
2017/9846
Bakanlar Kurulu Kararı
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA İSTİHDAM EDİLEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA TABİ PERSONELE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ ÖDENMESİNE İLİŞKİN KARARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR Resmi Gazete: 24.02.2017 - 29989 Ek 13 . Md.

Kurum Yönetmeliği
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 26 NCI MADDESİ KAPSAMINDA GÖREV YAPAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 15.05.2019 - 30775 Ek 26 . Md.
1025
Kurum Yönetmeliği
KURUMLAR ARASI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 03.05.2019 - 30763 Ek 25 . Md.
2006/10932
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA ÖDENECEK TELİF VE İŞLENME ÜCRETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 23.01.2007 - 26412 Ek 1 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ADALET BAKANLIĞINDA ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 26.03.2019 - 30726 Ek 26 . Md.
114
Kurum Yönetmeliği
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI YAYIN YÖNETMELİĞİ Ek 1 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 17.04.2019 - 30748 Ek 24 . Md.
2018/11608
Esas ve Usuller
İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYELER VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE BUNLARIN ÜYESİ OLDUĞU MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİNİN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMETLERİNİN GÖRDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Resmi Gazete: 28.04.2018 - 30405 Ek 20 . Md.

Kurum Yönetmeliği
DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 26 NCI MADDESİ KAPSAMINDA GÖREV YAPAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 15.05.2019 - 30775 Ek 26 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ YAYIN KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 26.02.2016 - 29636 Ek 1 . Md.
64047795/2014.5403.6
Yönerge
SAĞLIK BAKANLIĞI YAYIN YÖNERGESİ ek 1 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KALKINMA AJANSLARI PERSONEL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 29.05.2019 - 30788 Ek 28 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 06.07.2019 - 30823 Ek 24 . Md.