İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU KURALLAR VE İLKELERİ İLE GÖREV,YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 23.01.2018 - 2018/04-01
Resmi Gazete Tarih / Sayı :